Tiến độ

Tháng 01/2018

Hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước

Đạt 100%

Hệ thống ống ngầm, hạ thế, trung thế, chiếu sáng

Đạt 100%

Hệ thống đường nội bộ

Đạt 100%

ĐANG THI CÔNG MÓNG & PHẦN HỒ BƠI NHÀ MẪU 70%


Dự kiến trước Tết Âm lịch 2018:

HOÀN THÀNH NHÀ MẪU

Tiến độ

Tháng 12/2017

Hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước

Đạt 100%

Hệ thống ống ngầm, hạ thế, trung thế, chiếu sáng

Đạt 100%

Hệ thống đường nội bộ

Đạt 100%

ĐANG THI CÔNG MÓNG & PHẦN HỒ BƠI NHÀ MẪU 70%


Dự kiến trước Tết Âm lịch 2018:

HOÀN THÀNH NHÀ MẪU

Tiến độ

Tháng 11/2017

Hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước

Đạt 100%

Hệ thống ống ngầm, hạ thế, trung thế, chiếu sáng

Đạt 100%

Hệ thống đường nội bộ

Đạt 98%

ĐANG THI CÔNG MÓNG & PHẦN HỒ BƠI NHÀ MẪU


Dự kiến trước Tết Âm lịch 2018:

HOÀN THÀNH NHÀ MẪU

Tiến độ

Tháng 10/2017

Hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước

Đạt 100%

Hệ thống ống ngầm, hạ thế, trung thế, chiếu sáng

Đạt 100%

Hệ thống đường nội bộ

Đạt 85%


Dự kiến đến tháng 11/2017

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÁC CĂN BIỆT THỰ CỦA ĐỢT CHÁO BÁN GIAI ĐOẠN 1

Tiến độ

Tháng 9/2017


HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN

CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 5/8/2017